1. Gebruik van de website

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Zijn u enkele tekortkomingen opgevallen laat het ons dan weten via de mail, info@suaze.nl

2. Overig

Onze werknemers worden verplicht persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Uw gegevens kunnen worden verstuurd aan overheidsinstellingen en agentschappen op grond van de bindende wettelijke verordeningen.

Uw gegevens zijn beschermd tegen toevallig of opzettelijk verlies, manipulatie, vernietiging, of onbevoegde toegang doormiddel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die wij continu verbeteren

3. Cookies

Whatsapp met mij whatsapp