Skip to content

Natuurbegraafplaats Westerwolde

Uniek afscheid nemen in een bosrijke omgeving

Natuurbegraafplaats Westerwolde

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven in de natuur liggen. Op een reguliere begraafplaats liggen graven in rechte rijen langs verharde paden. Op een natuurbegraafplaats liggen graven in schijnbare willekeur op mooie plaatsen verspreid over het gebied. Tussen de graven is meer ruimte, er zijn geen hekken of afrasteringen en ook geen speciaal vervaar- digde grafstenen.  Graven worden veelal gemarkeerd met zwerfkeien of kleine houten bordjes. Achterliggende gedachte bij een natuurbegraafplaats is: wat uit de natuur komt, gaat terug naar de natuur.

Eerste natuurbegraafplaats

Ten zuiden van Assel ligt, op landgoed Westerwolde, Natuurbegraafplaats Westerwolde. Dit was de eerste natuur- begraafplaats in Nederland. In 1944 gaf de burgemeester van Apeldoorn aan de familie Westerwoudt, die op Assel 330 hectare grond in bezit had, toestemming om de gronden naast de in 1941 gebouwde Heilige Geestkapel te gebruiken als familie- begraafplaats.

artikel over de geschiedenis van Natuurbegraafplaats Westerwolde.

interview met Hayo Westerwoudt, een van de beheerders van natuurbegraafplaats Westerwolde

Bijzondere rouwdienst

De vader van de huidige eigenaren stelde rond 1955 de begraafplaats open voor niet- familieleden en realiseerde ook de kleine camping iets verderop. Tegenwoordig beheren drie kleinzonen van de oprichter het landgoed met begraafplaats en camping. Er vinden jaarlijks ca. 50 begravingen plaats. Graven op deze begraafplaats zijn alleen te koop en wel voor een periode van 99 jaar. Anno 2014 liggen er in totaal ca. 2.200 graven.

Op het landgoed is midden in de Tweede Wereldoorlog de Heilige Geest kapel gebouwd. Deze kapel kan worden gebruikt als aula voor een Rouwdienst.

Op een gedenksteen staat een Latijnse tekst die in oud-Nederlands vertaald luidt: ‘Het hart vol druks, heeft piëteit in oorlogsstorm mij God gewijd, afbiddend blijder tijden keer en vreed’ge vreugde van weleer’.

Natuurbegraafplaats Westerwolde impressie

Gratis lijsten per mail

Ontvang gratis een uitvaart-checklist, wensenlijst en een digitaal nalatenschap formulier.