Skip to content

Natuurbegraafplaats Elspeterbos

Een monumentale natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Elspeterbos

Het landgoed Elspeterbos ligt op de Noord-Veluwe. Het gebied is ongeveer 500 hectare groot en bevat een bijzonder eeuwenoud eiken-beukenbos. Aan de zuidelijke rand van dit eiken-beukenbos ligt de natuurbegraafplaats.

Een deel van het landgoed bestaat uit naaldhout van o.a. grove den, douglas, Japanse lariks, fijnspar en loofhout, maar ook uit akkers, weilanden, heggen, singels en lanen. Veel naaldhoutpercelen zijn voor houtproductie.

Een stukje geschiedenis

Het landgoed is al 100 jaar familiebezit, maar het bos werd daarvoor eeuwenlang gebruikt door de inwoners van Elspeet en omgeving voor o.a. hakhout. Het gebruik werd geregeld in de zogenaamde twaalfde-eeuwse ‘maalschappen’, een coöperatie van boseigenaren. Het Elspeterbos is daarvan een overblijfsel. Restanten van grafheuvels bewijzen dat hier in nog vroegere tijden rondtrekkende families en gezinnen verbleven.

Oprichting

In het najaar van 2014 zijn de eerste voorzichtige stappen genomen met een onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een natuurbegraafplaats in Elspeterbos. Na vele gesprekken met de gemeente Nunspeet en de provincie Gelderland, evenzovele specialistische onderzoeken en rapporten over de flora en fauna van het Elspeterbos en over de impact van natuurbegraven op de natuur, is het anno 2019 zover dat de oprichting een feit is.

Onderdeel van de natuur

De natuur heeft de hoogste prioriteit. Omdat de begraafplaats onderdeel daarvan uitmaakt wordt er verwacht dat de bezoekers hier zorgvuldig mee omgaan. Dit moet resulteren in een gezonde balans tussen de belangen van de mensen en die van de natuur.

Eeuwige grafrust

Natuurbegraafplaats Elspeterbos wil zoveel mogelijk zorgen wegnemen, zowel voor als na de begrafenis. Voor alle praktische zaken is daarom bij de aanschaf van een natuurgraf gezorgd. De plek die uitgekozen wordt als laatste rustplaats, is voor eeuwig. De aankoop wordt officieel door het sluiten van een grafakte.

Onderhoud van het gebied

Omdat de graven opgaan in de natuur, is het onderhoud van een natuurbegraafplaats anders dan dat van een gewone begraafplaats. De medewerkers onderhouden het hele gebied aan de hand van een meerjarige beheerplan dat voorziet in natuurontwikkeling en -uitbreiding. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het Elspeterbos bij Elspeet (gemeente Nunspeet) ligt in een van de mooiste bosgebieden van Nederland.

Dubbelgraf, familiegraf of herbegraven

Als de ruimte aanwezig is, is het mogelijk om twee plekken naast elkaar te reserveren. Ook is het mogelijk een familiegraf voor vier of meer personen uit te zoeken. Een herbegrafenis van een naaste is ook mogelijk op Natuurbegraafplaats Elspeterbos.

Genoeg ruimte

Natuurbegraafplaats Elspeterbos is groot voor het maximale aantal graven dat door de provincie is vastgesteld. De graven liggen verspreid over een fors gebied en liggen dikwijls ver uit elkaar. De ruime plekken liggen in overweldigende natuur.

Een plek uitzoeken

Wil je begraven worden in de natuur of zoek je een laatste rustplaats? Wandel eens over de natuurbegraafplaats om een mooie en aansprekende plek te zoeken. Je kunt zelf de plek uitkiezen die prettig aanvoelt. Dat kan onder een boom zijn, op een open plek, langs het pad, of net op dat ene zonnige plekje tussen de bomen. Alle graven zijn gesitueerd op een royaal stuk grond. Het graf wordt niet geruimd, want het grafrecht is eeuwigdurend. Nabestaanden kunnen de plek altijd terugvinden; de ligging wordt nauwkeurig gemeten, zodat je altijd (en op de momenten dat je wilt), naar deze plek kunt teruggaan.

Sommige delen van de natuurbegraafplaats zijn al vrijgegeven voor graven, andere delen (nog) niet. Onze medewerkers kunnen u daarover meer vertellen en laten zien welke plekken te reserveren zijn. Wanneer je een plek gaat uitzoeken, zal een collega van de begraafplaats je begeleiden.

Natuurbegraafplaats Elspeterbos impressie

Gratis lijsten per mail

Ontvang gratis een uitvaart-checklist, wensenlijst en een digitaal nalatenschap formulier.