LAATSTE ZORG

De laatste zorg van de overledene is een belangrijk onderdeel van het uitvaartproces. Thuis, in een verzorgingstehuis of ziekenhuis. Het wassen, aankleden en verzorgen lijkt misschien moeilijk, maar blijkt in de praktijk erg waardevol. Bijvoorbeeld voor het verwerken van de rouw. Al geef je maar de kleren aan, of kam je de haren. Het is een laatste gelegenheid om intensief afscheid te nemen.

Het verlenen van de laatste zorg hoef je niet zelf te doen. Je hoeft er ook niet bij aanwezig te zijn. Ik doe het met alle liefde voor je. Als je wilt in jouw bijzijn of samen. In ieder geval met het grootste respect en met alle liefde en professionaliteit.

In overleg kiezen we de manier waarop wordt opgebaard: op bed, op een zogenaamde opbaarplank of in een kist? Er kunnen kaarsen en/of wierook worden gebrand, er kan muziek worden afgespeeld. Doeken, licht, foto’s, persoonlijke voorwerpen, bloemen, er zijn zoveel manieren waarop een sfeer kan worden gecreëerd die passend is. Er is ruimte voor geloof, spiritualiteit en creativiteit. Traditioneel of modern. Alles is mogelijk.

Piëteitsvolle verzorging

De laatste verzorging kunt en mag u zelf doen. Dat lijkt en is moeilijk maar wordt als verrijkend en waardevol ervaren. Voor de laatste keer iemand waar je van houdt met liefde zorgvuldig wassen, aankleden en verzorgen geeft veel voldoening en is daarnaast een goed eerste onderdeel van uw rouwverwerking.

Ook als u de verzorging niet zelf wilt doen, is het erbij aanwezig zijn, het aangeven van kleding of het kammen van het haar een intiem en bijzonder moment. Dit alles kan en mag bij mij veel tijd in beslag nemen, deze momenten komen namelijk nooit meer terug.

Ik help u bij dit zeer emotionele moment, of, wanneer dit door omstandigheden niet wenselijk of mogelijk is, verzorg ik uw  overledene voor u met respect, warmte, liefde en betrokkenheid. Ik heb mij gespecialiseerd in het verzorgen van overledenen. Dit is een zeer bewuste keuze geweest.

Ik hoop dan ook een positieve bijdrage aan uw afscheid te kunnen leveren door mijn werk met veel respect, liefde en aandacht te verrichten. Omdat ik veel ervaring heb, kunt u er zeker van zijn dat u straks zoveel mogelijk afscheid kunt nemen van uw geliefde zoals u hem of haar kende.

Dat is mijn missie. In overleg met u kiezen we voor de manier van opbaren: op bed, op een opbaarplank of in een kist. U kunt kaarsen of wierook branden en het is heel mooi wanneer uw er muziek speelt van uw eigen keus of die van de overledene. Door doeken, licht, foto’s en persoonlijke voorwerpen kunt u een sfeer creëren die past bij de situatie en die de overledene eert. Er is in de kamer samen met de overledene ruimte voor religie, spiritualiteit of creativiteit.

Als iemand in een ziekenhuis of andere zorginstelling is overleden kunt u samen met mij ook daar de overledene verzorgen.