De meeste families waarmee ik heb samengewerkt, hebben al een beeld over hoe ze de uitvaart van hun dierbare voor zich zien. Soms hebben ze dit ooit besproken met de overledene of is dit vastgelegd in een wilsbeschikking. En soms volgen bepaalde keuzes vanuit hun levensovertuiging.

Toch komt de vraag over hoe de overledene zal worden opgebaard vaak nog onverwacht. Men denkt tegenwoordig vaker na over het overlijden, en zeker over de uitvaart, maar de dagen die daar tussen liggen worden wel eens over het hoofd gezien.

In Nederland moet er minimaal 36 uur tussen overlijden en uitvaart liggen en maximaal zes werkdagen. Tijdens deze periode wordt de overledene meestal opgebaard, dat kan thuis, in een rouwcentrum of afscheidshuis. Thuis kan de overledene zelfs in zijn eigen bed worden opgebaard, het lichaam wordt dan op een discrete koelplank gelegd. Opbaren op een opbaarplank, in een kist of lijkwade kan ook.

Van oudsher was het heel normaal om dierbaren thuis op te baren. De familie waakte dan 24 uur per dag over de overledene. Tegenwoordig wordt sterven en uitvaart steeds Persoonlijker. Veel mensen denken erover na hoe ze hun eigen afscheid of het afscheid van naasten voor zich zien. Er komt ook steeds meer ruimte voor persoonlijke wensen. Als gevolg hiervan wint het thuis opbaren ook weer aan populariteit.

Tussen_uitvaart__sterven

Het voordeel is dat de familie en vrienden op ieder gewenst moment ‘even tussendoor’ of juist langer bij de overledene kunnen zitten om afscheid te nemen. Dat is belangrijk, want juist voor degenen die het dichtst bij staan is het afscheid nemen geen moment, maar een proces, en dat kun je niet zomaar inplannen. Ook wordt het als prettig ervaren dat het afscheid nemen in een vertrouwde en persoonlijke sfeer plaatsvindt.

Natuurlijk kan het zijn dat je een thuisopbaring geen prettig idee vindt of misschien is er simpelweg geen ruimte. Dan is opbaren in een rouwcentrum of afscheidshuis ook mogelijk. Ik vind het mooi om te zien hoezeer deze locaties zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. Het zijn geen sombere, strenge ruimtes meer, maar huiselijk ingerichte kamers. Vroeger golden er vaak bepaalde bezoektijden of moest er een afspraak worden gemaakt. Tegenwoordig bieden afscheidshuizen de familie vaak de mogelijkheid om een sleutel te krijgen, zodat zij 24/7 toegang hebben wanneer zij behoefte hebben hun dierbare overledene te bezoeken.

Zoals bij alle aspecten van het afscheid nemen is het goed om hier alvast over na te denken, voor jezelf en voor je familie. Maar uiteindelijk is het een heel persoonlijke keuze. Het maakt dus niet uit of je kiest voor thuis opbaren of voor een speciale ruimte in bijvoorbeeld een afscheidshuis, kies vooral voor wat je prettig vindt.

Wil je meer weten over bijzondere mogelijkheden voor een persoonlijk afscheid? Op Deze Pagina heb ik een aantal opties voor je op een rijtje gezet.

Facebook Comments

Recommended Posts