Steun bij afscheid en afscheid nemen is belangrijk. De mogelijkheid om bewust afscheid te kunnen nemen op het moment dat iemand nog in leven is, is een bijzonder kostbaar goed. Niet iedereen realiseert zich dat wanneer het zover is. Maar al te vaak wordt het als te pijnlijk ervaren en probeert men die pijn uit de weg te gaan. Dat is volledig te begrijpen, maar kan ook erg zonde zijn. Zonde van een kans om alle losse eindjes aaneen te knopen, om samen onopgeloste emoties te verwerken en jou en je naasten voor te bereiden op wat er komen gaat. Een kans die, wanneer eenmaal vervlogen, nooit meer terugkomt.

De dood bewust beleven

Zelf was ik zestien toen ik mijn zus verloor. Zij overleed onverwachts na een ongeluk. Tijd om afscheid te nemen was er dus niet. Er is veel wat ik haar nooit heb kunnen vragen of vertellen. En juist daarom wil ik zo graag andere mensen helpen om die kans wel aan te grijpen. Want uiteraard doet dit vreselijk zeer. En die pijn lijkt scherper wanneer je hem bewust aanpakt en in de ogen kijkt.

Steun_bij_afsheid

Ook emoties als boosheid, verdriet en angst zorgen ervoor dat we de aanstaande dood liever niet teveel aandacht geven. Maar het doorleven van deze gevoelens zorgt ervoor dat er ruimte komt om het overlijden bewust mee te maken en een bijzondere plek te geven. Stervensbegeleiding kan jou en je naasten helpen om zinvol vorm te geven aan deze moeilijke en onzekere tijd.

Steun bij afscheid; persoonlijke begeleiding

Stervensbegeleiding kan vele vormen aannemen en richt zich geheel op wat je persoonlijk
nodig hebt. Je kunt begeleiding krijgen in de vorm van gesprekken over zingeving, het Spirituele, of over praktische zorgen rondom het Afscheid en de Uitvaart. Maar ook kan ik je ondersteunen bij ziekenhuisbezoeken of gewoon een stukje met je wandelen. Daarnaast kunnen we gezamenlijk met je naasten gesprekken voeren, zodat ook zij met je kunnen delen wat zij voelen en welke vragen zij nog hebben. Alles is mogelijk en alles is erop gericht om zoveel mogelijk open vragen en zorgen op te lossen, en daarmee ruimte te creëren voor een puur samenzijn.

Samen en bewust door een moeilijke tijd komen, dat is waar ik je graag bij ondersteun – om de overgang tussen leven en dood zoveel mogelijk te verzachten.

Facebook Comments

Recommended Posts