Een toespraak houden bij de uitvaart voor een geliefde is een hele opgave. Emoties overheersen. Het is onmogelijk om iemands leven te vatten in enkele woorden of zinnen. Daarnaast is het niet iedereen gegeven gemakkelijk voor een groep te spreken. Toch wil je iemand het afscheid geven dat hij of zij verdient. Hoe houd je een goede toespraak tijdens een crematie of begrafenis?

Het houden van een toespraak bij een uitvaart kan, zeker bij een onverwacht overlijden, zwaar zijn. Verdriet en ongeloof overheersen. Maar juist voor het verwerken van het verlies is het een belangrijk moment. Voor jezelf, maar ook voor andere nabestaanden. Een toespraak is een dankwoord voor de eeuwigheid, een afsluiting van een hoofdstuk. Het draagt bij aan een waardig afscheid. Het is ook een mooi moment om te reflecteren. Ook al word je door emoties overmand. Maar wie maalt daarom? Afscheid en verdriet gaan samen.

De toespraak

Je kunt niet alle dierbare herinneringen delen. Dat zou ook te lang duren. Maak een selectie van uitzonderlijke momenten, waarbij je dingen voor jezelf mag houden. Humor mag. Verdriet mag. Het gaat om jouw verbinding met de persoon die is overleden.

Waaraan denk je het eerst?

In de eerste dagen, weken en maanden na het overlijden van een geliefde is je hoofd soms een mallemolen van herinneringen. Elk object (binnen/buiten), elke plek, elk geluid of elke geur doet je denken aan die ene persoon. Maar wat is nou het eerste waaraan jij denkt bij degene die is overleden? Een mooi moment om je toespraak tijdens de crematie- of begrafenisplechtigheid mee te beginnen.

Houd het simpel

De belangrijkste regel bij het schrijven en geven van een toespraak tijdens een begrafenis of crematie: houd het simpel. Het is al zwaar en emotioneel genoeg om het leven van een geliefde met de pen te beschrijven, dus weid niet te lang uit en kom tot de kern: waarom ga jij (en gaan anderen) deze persoon zo missen?

Beschrijf de persoon

Je beseft pas echt wat je mist als het weg is. Helaas geldt dat ook voor onze geliefden, vanwege hun unieke persoonlijkheid en karakter. Zo wordt iemand herinnerd. Over de doden niets dan goeds? Om iedereen er nog eens aan te herinneren hoe iemand bij leven was, mag je goede, maar ook minder goede eigenschappen benoemen.

Beschrijf wat de persoon achterlaat

Iemand die overlijdt laat een gat achter. De leegte wordt gevuld met herinneringen. Iemands daden gaan verder dan die gedeelde momenten. Een persoon heeft kinderen achtergelaten, waarden meegegeven, levenslessen overgedragen, wellicht een bedrijf opgezet, iets voor iemand betekend. Wat heeft iemand overgedragen, wat laat hij of zij achter? Deel het in je toespraak.

Tot slot

Mocht je niet willen dat je emoties tijdens je toespraak de overhand krijgen: begin niet meteen te spreken, maar adem een paar keer diep in en uit en maak oogcontact. Neem een slok water. En als je spreekt: probeer je te focussen op de tekst zelf en niet teveel op de betekenis achter de woorden. Wat er ook gebeurt: het is bewonderenswaardig dat je er staat en een toespraak houdt, dat wordt bijzonder gewaardeerd. En mocht het nodig zijn: ik zal er alles aan doen om je te helpen!

Facebook Comments

Recommended Posts