Digitale nalatenschap: digitaal leven na de dood

Digitale nalatenschap: digitaal leven na de dood

Gelukkig is het nadenken over de dood en de uitvaart steeds minder taboe. Zoals ik in een vorig artikel schreef, is het zeer waardevol om daarvoor een wensenlijst achter te laten voor de nabestaanden. En dat het verstandig is een testament op te stellen, zal u ook niet verrassen. Maar heeft u wel eens nagedacht over wat uw digitale nalatenschap is? We houden er een steeds uitgebreider digitaal leven op na. En dat verdwijnt niet vanzelf wanneer u komt te overlijden. Freek de Jonge zong lang geleden al ‘Er is leven na de dood’, woorden die een heel nieuwe betekenis krijgen in het digitale tijdperk. Dat klinkt misschien niet slecht, maar het is een ontwikkeling die niet altijd positief uitpakt.

Digitale nalatenschap: hoe ziet uw digitale erfenis eruit?

digitale nalatenschapEen digitale nalatenschap is het geheel aan digitale sporen dat u achterlaat. Daaronder vallen bijvoorbeeld uw profielen op sociale media, e-mailverkeer, blogs en overige online activiteit. Het probleem hiervan is dat nabestaanden vaak niet weten welke diensten er gebruikt zijn, of ze kennen de wachtwoorden niet waardoor ze geen toegang hebben om bijvoorbeeld accounts te sluiten of abonnementen op te zeggen. Er is op dit gebied weinig wettelijk geregeld, daar komt nog eens bovenop dat online gegevens vaak eigendom zijn van de providers waaraan deze zijn verstrekt, en zij zijn niet ertoe verplicht om actie te ondernemen wanneer de gebruiker overlijdt.

Dit creëert een spanningsveld tussen zaken die als herinnering kunnen dienen voor nabestaanden, zoals digitale foto’s of geschreven berichten, en eventuele privacywensen. Misschien heeft u documenten of foto’s waarvan u helemaal niet wilt dat uw partner of kinderen deze ooit te zien krijgen? Bovendien kan het voor nabestaanden ook een vervelende confrontatie zijn wanneer zij na een overlijden plotseling een profiel of website tegenkomen waarop het lijkt alsof er niet gebeurd is. Daarnaast kunnen er ook financiële aspecten spelen. Denk bijvoorbeeld aan betaalde games, abonnementen op digitale diensten, of juist inkomsten uit een blog, Paypal-rekening of digitale valuta. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan bitcoins die verloren kunnen gaan wanneer niemand ervan op de hoogte is of hier toegang tot heeft.

Wat kunt u regelen voor uw digitale nalatenschap?

Om dergelijke problemen te voorkomen en uw nabestaanden digitale nalatenschap een hoop rompslomp te besparen, is het verstandig om alvast een aantal zaken op een rijtje te zetten. Maak daarvoor een overzicht van alle websites waar u geregistreerd staat, met bijbehorende wachtwoorden. Dat kunt u natuurlijk gewoon in een notitieboekje doen, maar veiliger is het om dit in een digitale kluis te bewaren. Er zijn diverse bedrijven die zo’n kluis aanbieden, vaak betreft het een betaalde dienst. De kluis dient als centrale plek voor het opslaan van wachtwoorden en digitale documenten. Eventueel kan dit ook bij een notaris worden geregistreerd. U dient één of meerdere vertrouwenspersonen aan te wijzen aan wie de kluis na uw overlijden wordt vrijgegeven.

Momenteel zie je ook steeds vaker dat het bij online diensten mogelijk is om instellingen op te slaan voor wat er met uw gegevens moet gebeuren nadat u overlijdt. Zo krijgen Facebook-profielen een herdenkingsstatus wanneer er wordt gemeld dat de gebruiker is overleden. U kunt in uw instellingen één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in dat geval toegang krijgen bepaalde gegevens te downloaden of een vastgezet bericht op uw herdenkingsprofiel te plaatsen. Ook bij Google is het mogelijk om aan te geven wat er met uw account en gegevens moet gebeuren indien er gedurende langere tijd geen activiteit is op het account. Na het verstrijken van een aantal maanden kan het account automatisch worden gewist, of u kunt contactpersonen aanstellen die uw gegevens als archief kunnen downloaden.

Mijn tip: zorg ervoor dat u zich overal met hetzelfde e-mailadres aanmeldt. Indien u vergeet een bepaald wachtwoord in uw overzicht of kluis op te nemen, kan de vertrouwenspersoon die toegang heeft tot het e-mailadres alsnog een nieuw wachtwoord aanvragen om toegang te krijgen tot het vergeten account.

Wilt u ook een overzicht van uw digitale erfenis aanmaken? Hier kunt u een handige checklist voor uw digitaal nalatenschap downloaden.

 

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

 

Facebook Comments
Whatsapp met mij whatsapp